Ceny

Ceny prenumerat Magazynu Akwarium


Ceny prenumerat są korzystne w odniesieniu do zakupu kompletów czasopism w sprzedaży otwartej. Od lat nie zwiększają się, przeciwnie – zmniejszyły się do poziomu możliwie najniższego.

Prenumerata kwartalna
58 zł6 miesięcy

  • 3 numery
  • cena 1 egz. – 19,30 zł (w tym VAT 8 %)
  • dostawa bezpłatna na terenie Polski
  • dostawa do skrzynki pocztowej prenumeratora

Prenumerata dwuletnia
180 zł2 lata

  • 12 numerów
  • cena 1 egz. – 15 zł (w tym 8% VAT)
  • dostawa bezpłatna na terenie Polski
  • dostawa do skrzynki pocztowej prenumeratora
  • dostęp do wersji cyfrowej na życzenie